1 / 11
האבולוציה של הכתב העברי \ HEBREWLUTION.CO.IL Evolution of the Hebrew Script
הפרוייקט עוקב אחר התפתחות האות העברית החל משנת 1500 לפנה״ס, המצאות כתב התמונות ועד למאה ה-21, האות העברית הממוחשבת.  The project traces the development of the Hebrew letter from 1500 BC, the discovery of Hieroglyph to the 21st century and the computerized Hebrew letter.
נעשה בשיתוף / מיכל בצלאל הנחייה / קובי לויתכנות / רועי מילגלטר
Made with / Michal BezalelGuidance / Kobi LevyDevelopment / Asaf Sahar, Roi Milgalter
הפרוייקט עוקב אחר התפתחות האות העברית החל משנת 1500 לפנה״ס, המצאות כתב התמונות ועד למאה ה-21, האות העברית הממוחשבת.
במסגרת הפרוייקט יצרנו 22 חוברות, כל חוברת מוקדשת לאות. ובדיפדוף מהיר מעין ׳פליפ-בוק׳ ניתן לגלות ציר זמן צורני, הממחיש את השינויים שחלו על האות במהלך ההיסטוריה. הרגשנו שהמחקר שלנו יכול לקבל רובד מעניין אילו נוכל לפגוש אותו גם במימד הדיגיטלי שכל כך מסמל את התקופה שלנו. תהינו איזה משמעות יקבלו אותם כתבי יד עתיקים בחיבור עם השפה היומיומית של תקופתנו, עם האפשרות לראות אותם על מסך, ואפילו לשחק עם הגדלים של האותיות ויצרנו את האתר hebrewlution.co.il
The project traces the development of the Hebrew letter from 1500 BC, the discovery of Hieroglyph to the 21st century and the computerized Hebrew letter. As part of the project, we created 22 booklets, each booklet dedicated to a letter. In a quick glance through the "flip-book", you can discover a formidable timeline that illustrates the changes that have occurred to the letter throughout history. Our research could get a whole different layer, if we could integrate the digital dimension that symbolizes our era. We wondered what it would mean for those ancient manuscripts, to connect with the everyday language of our time, with the possibility of seeing them on screen, and even playing with the sizes of the letters and creating the Hebrewlution site.
1 / 11
יומן עד. \ YOMANAD.CO.IL YOMANAD.CO.IL
חשבתם פעם מה יעלה בגורל המידע הדיגיטלי שלנו לאחר שנמות? Did it ever occur to you what will happen to our digital information after we die?
הנחייה / קובי לויתכנות / אסף סהר, רועי מילגלטר
Guidance / Kobi LevyDevelopment / Asaf Sahar, Roi Milgalter
חשבתם פעם מה יעלה בגורל המידע הדיגיטלי שלנו לאחר שנמות?

לפרוייקט הגמר שלי יצאתי בחקר אחר שאלה זו, ניסיתי להבין איזה תפקיד יש לייעד לאותן ערמות מידע המתגבשות עלינו במימד הדיגיטלי ונותרות יתומות.
יצרתי את יוֹמָן עַד. זהו מיכל זיכרון, המאפשר שוטטות בחייהם הדיגיטליים של יקירנו אשר אינם. באמצעותו נייצר את הקבר החדש, שלא תלוי במקומו הפיזי של הנפטר אליו נוכל להתכנס יחד, מכל מקום ובכל זמן.
יוֹמָן עַד. מציע לנו כלים לברור מידע על המנוח, דרך ארכיון חיפוש בחייו הדיגיטלים שיצר ברשתות החברתיות השונות. נוכל לחפש זיכרון ספציפי או לשוטט באופן אקראי בתוך זכרונותיו. את הזיכרונות שנגעו בנו נשאיר בקיר הנצחה ייעודי למנוח, נחייה אותם מחדש, נגיב, נפרוק, ונשתף בסיפורים שלנו.
בנוסף במבט על עצמנו מאפשר לנו יוֹמָן עַד לקחת אחריות על התכנים שלנו ולכתוב ׳מורשת דיגיטלית׳, בה נוכל לבחור מה יישאר ומה יימחק, כך שבבוא העת היקרים לנו יוכלו לזכור את מה שהשארנו בעצמנו.
Did it ever occur to you what will happen to our digital information after we die? I chose to focus on this question on my final project.  I tried to understand the purpose of these piles of information, that are left behind once we die. Yoman Ad offers to take responsibilty on our digital information and write our 'digital heritage', where we choose what kind of information stays behind. The information, gathered from differenet social medias, becomes a memory for our beloved ones. The 'digital grave' transforms into a memorialization wall, that is not dependent on the deceased physical grave. Everyone could acsess the grave at anytime and from everywhere, to share and remember. The information is categorized and can be easily accsessed through a search engine. 
loading...