השתנות Transformation
השילוב בין חמוד למגעיל נמצא בכל מקום, מסיפורי האגדות ועד לטבע האנושי. נעשה בסטודיו המעבדה לחקר ה-Gif The combination between cute and disgusting is everywhere, from fairy tales to the human nature.
הנחייה / אלון בראייר
Guidance / Alon Braier
השילוב בין חמוד למגעיל נמצא בכל מקום, מסיפורי האגדות ועד לטבע האנושי. נעשה בסטודיו המעבדה לחקר ה-Gif The combination between cute and disgusting is everywhere, from fairy tales to the human nature. This GIF was created during "GIF Lab" studio at Bezalel Academy, with the guidance of Alon Braier.
גילטי פלג׳ר Guilty Pleasure
לצרוח ולקלל בנהיגה זה מנהג נוראי ברברי ומגעיל, אבל זה הגילטי פלג׳ר שלי. נעשה בסטודיו המעבדה לחקר ה-Gif Screaming and cursing while driving is a terrible and barbaric habit, but it's my guilty pleasure.
הנחייה / אלון בראייר
Guidance / Alon Braier
לצרוח ולקלל בנהיגה זה מנהג נוראי ברברי ומגעיל, אבל זה הגילטי פלג׳ר שלי. נעשה בסטודיו המעבדה לחקר ה-Gif Screaming and cursing while driving is a terrible and barbaric habit, but it's my guilty pleasure. This GIF was created during "GIF Lab" studio at Bezalel Academy, with the guidance of Alon Braier..
מכבסת בצלאל Bezalel Laundromat
הפעם הראשונה במכבסה ציבורית היא תמיד מסובכת. בייחוד כשאתה לא דובר את השפה המקומית. בכרזה זזה זו ניסיתי להנגיש את סדר הפעולות בצורה ידידותית. The first time in a public laundromat is always complicated. Especially when you don't speak the local language. The moving poster simplifies the process.
הנחייה / ארז גביש
Guidance / Erez Gavish
הפעם הראשונה במכבסה ציבורית היא תמיד מסובכת. בייחוד כשאתה לא דובר את השפה המקומית. בכרזה זזה זו ניסיתי להנגיש את סדר הפעולות בצורה ידידותית. The first time in a public laundromat is always complicated. Especially when you don't speak the local language. The moving poster simplifies the process.
גלויה לכפר סבא A Postcard - Kfar Saba
אחד מסימניה המוכרים של כפר סבא הוא פעילותה וקידומה בנושא הסביבה הירוקה. יחד עם הנוסטלגיה הכפרית שהיא נושאת עימה, מעורר רצון לבקר בה נכון? נעשה בסטודיו המעבדה לחקר ה-Gif One of Kfar Saba’s well-known symbols is its awareness for the environment. Its rural nostalgia inspires a desire to visit it, right?
הנחייה / אלון בראייר
Guidance / Alon Braier
אחד מסימניה המוכרים של כפר סבא הוא פעילותה וקידומה בנושא הסביבה הירוקה. יחד עם הנוסטלגיה הכפרית שהיא נושאת עימה, מעורר רצון לבקר בה נכון? נעשה בסטודיו המעבדה לחקר ה-Gif One of Kfar Saba’s well-known symbols is its awareness for the environment. Its rural nostalgia inspires a desire to visit it, right? Made in the Gif Research Lab studio.
אינפיניטי זום Infinity Zoom
ציורי ילדים מבטאים סימנים למשהו כנה ועמוק שמוחבא בתוך הרבה צבע, דמויות שטוחות, פשוטות ומתוקות. האם הצלחת לפענח את הסימן מהציור? Children's paintings express signs of something sincere and deep that is hidden. They use a lot of color and flat, simple and sweet images. Have you been able to understand the hidden intention of the painting?
הנחייה / אלון בראייר
Guidance / Alon Braier
ציורי ילדים מבטאים סימנים למשהו כנה ועמוק שמוחבא בתוך הרבה צבע, דמויות שטוחות, פשוטות ומתוקות. האם הצלחת לפענח את הסימן מהציור? נעשה בסטודיו המעבדה לחקר ה-Gif Children's paintings express signs of something sincere and deep that is hidden. They use a lot of color and flat, simple and sweet images. Have you been able to understand the hidden intention of the painting? Made in the Gif Research Lab studio.
ציפייה Silence
רגע של ציפייה הוא הרגע השקט ביותר. נעשה בסטודיו המעבדה לחקר ה-Gif A moment of expectation is the quietest one. This GIF was created during "GIF Lab" studio at Bezalel Academy, with the guidance of Alon Braier.
הנחייה / אלון בראייר
Guidance / Alon Braier
רגע של ציפייה הוא הרגע השקט ביותר. נעשה בסטודיו המעבדה לחקר ה-Gif A moment of expectation is the quietest one. This GIF was created during "GIF Lab" studio at Bezalel Academy, with the guidance of Alon Braier.
׳מארחים את׳ 'Hosting…'
עיצוב לכרזה מוזיקלית בעולם בו הווקה פיפל היו מארחים את מייקל ג׳קסון רגע לפני שהפך ללבן. A Design for a musical poster where Wokka Pippel host Michael Jackson.
הנחייה / ארז גביש
Guidance / Erez Gavish
עיצוב לכרזה מוזיקלית בעולם בו הווקה פיפל היו מארחים את מייקל ג׳קסון רגע לפני שהפך ללבן. A Design for a musical poster where Wokka Pippel host Michael Jackson.
רק אם מסתכלים Only if You Look
כרזה לשינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלויות  A poster made to change misconceptions towards people with disabilities.
הנחייה / ארז גביש
Guidance / Erez Gavish
כרזה לשינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלויות  A poster made to change misconceptions towards people with disabilities.
loading...